Zadejte své zaměstnanecké číslo

Použijte prosím Vaše zaměstnanecké číslo bez tečky a číslice za tečkou (např. 123456).